2018 Moving the World to End Hunger Brev nr. 1 januar

Bev no 1 Januar 2018
                                                                                                                      
Kære alle klubpræsidenter                                                                 
                          
                         Emne: Moving the World to End Hunger 2018

Moving the World (MtW) to end Hunger” fortsætter i 2018.
 Der er fortsat en Stop Sult event, som kan foregå i hele perioden frem til udgangen af oktober måned og som fortsat afvikles i samarbejde med FN/Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND.

Tidspunkt:
Hele året. I kan vælge en hvilken som helst dag og tidspunkt på dagen. Det er helt op til hver enkelt klub, hvornår og hvordan I ønsker at deltage, blot skal det være afviklet inden udgangen af oktober, hvor resultatet bliver opgjort.

Aktivitet/Event:
I kan som sagt vælge en hvilken som helst lokal aktivitet, som passer klubben bedst. Fra
Idekataloget over klubaktiviteter i 2017 kan der hentes uddybende inspiration. Her kan nævnes Loppemarkeder - Gåture, enten på en fastlagt dato eller som en af klubberne  har valgt, hver mandag kl. 10 -  en Vandretur i samarbejde med Dansk Vandrelaug – Halloweenarrangementer - Foredrag – Koncert – Salg i forbindelse med et andet arrangement eks.: Dyrenes Dag eller Open Air eller Kgl.Classic -  Familie-Svampetur – Donationer fra madpenge eller donationer fra flere klubarrangementer i løbet af året. Kun fantasien sætter grænser.
I 2017 har 29 danske klubber deltaget i Moving the World plus 1 SI klub, Bad Achen i Tyskland.
Der er i alt indsamlet 154.987 kr. med deltagelse af 2.405 voksne og 1.658 børn. ( I 2016 deltog 26 klubber og der blev indsamlet 124.125 kr.)
Vores indsats i 2017 betyder, at 485 skolebørn i Burkina Faso kan få et nærende måltid mad hver dag i et helt skoleår  (I 2016 var det 355 skolebørn)                                             
Et skolemåltid koster i 2017 1.60 kr ).
På unionens hjemmeside kan I finde Idekataloget med fortegnelser over, hvad alle deltagende klubber foretog sig i 2017. I kan endvidere se Takkekort til Soroptimisterne fra direktør Anne Poulsen, FN´S Fødevareprogram.

Modtager land:
Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2018 fortsat støtter skolebespisning i Burkina Faso. Der er fortsat stort behov for hjælp til skolebespisning i Burkina Faso, som nu flere år i træk har været ramt af tørke og ydermere er et af verdens fattigste lande. Adgang til skolemad er det bedste incitament til, at børnene i fattige områder af Burkina Faso ikke dropper ud af skolen, som ellers ofte sker i en lang tørke periode, og en god måde at sikre sig, at skolebørnene får sund mad i maven, så de får energi og kan lære noget.

Besøg i FN – byen  gentages i 2018
WFP har inviteret FU og alle interesserede medlemmer i klubberne til en Inspirationsdag i FN byen allerede fredag den 16.marts 2018. Se vedhæftede invitation med program for dagen. Vi forestiller os, at klubberne vil betale rejseudgifterne, men deltagerne selv betaler fortæring, hvilket beløber sig til 200 kr. for frokost buffet / vand,  kage / kaffe i FN Byen.
Tilmelding til Moving the World 2018 skal derfor ske allerede inden den 2.marts 2018 til Else og Thea.  Ved tilmeldingen oplyses klubbens kontaktperson samt navne på deltagere til besøget i FN Byen.
Efterfølgende vil der til de deltagende klubber blive udsendt Fakta ark 2018 samt Medieguide. Først efter deltagelse i Inspirationsdagen i FN Byen indsendes der en kort beskrivelse af den valgte aktivitet samt tidspunktet for afvikling.

Deadlines:
Tilmelding til Moving the World 2018 sendes senest d. 2.marts 2018 til Thea og Else med følgende oplysninger:
•    Navn og e-mail adresse på klubkontaktperson.
•    Navne på dem, som ønsker at deltage i Inspirationsdagen i FN Byen.
Senest d.1.maj 2018:
•    Kort beskrivelse (max. 5 linjer) af den valgte aktivitet
•    Dato for aktiviteten
Ved afslutning af aktivitet og senest den 31. oktober 2018:  Klub kontaktpersonen mailer resultatet til Thea og Else vedr:
•    antal voksne og børn som deltog i aktiviteten og
•    antal kr.indsamlet
Ved afslutning af aktivitet og senest 31. oktober 2018:    Klubkontakt person/eller klub kasserer indsætter det indsamlede beløb på Stop Sult Fondens konto nummer som er Arbejdernes Landsbank  5301 – 0271059  Bemærk at Stop Sult Fonden har skiftet Bank
Vi håber, at I baseret på ovenstående oplysninger kan drøfte i klubberne, om I ønsker at deltage i WFP eventen ”Moving the World to End Hunger 2018” og vi glæder os til at høre fra jer senest den 2.marts 2018
Bedste soroptimist hilsener

I Else Larsen (else@soroptimistvejle.dk) og Thea Dalsgaard (thea8900@gmail.com)