2019 Moving the World to End Hunger Brev nr. 1 januar

Bev nr. 1 Januar 2019
                                                                                                                       

Kære alle Klubpræsidenter og Klub Program Direktører

                                                              
                          
                         Emne: Moving the World to End Hunger 2019

Moving the World (MtW) to end Hunger 2019
Moving the World er et Stop Sult projekt, som soroptimisterne afvikler i samarbejde med FN - Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND.

Tidspunkt
Klubbernes aktiviteter og donationer kan foregå hele året. Det er helt op til hver enkelt klub hvornår og hvordan, man ønsker at deltage, blot skal donationen være indsat på Stop Sult Fondens konto inden udgangen af oktober måned 2019 for at komme med i årets opgørelse.

Modtager land
Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2019 fortsat støtter skolemadsprogrammet i Burkina Faso. Der er fortsat stort behov for hjælp til skolemad i Burkina Faso, som nu flere år i træk har været ramt af tørke og ydermere er et af verdens fattigste lande. Adgang til skolemad er det bedste incitament til, at børnene i fattige områder af Burkina Faso ikke dropper ud af skolen, som ellers ofte sker i en lang tørke periode, og en god måde at sikre sig, at skolebørnene får sund mad i maven, så de får energi og kan lære noget.

Moving the World to End Hunger resultat 2018
I 2018 har der i alt deltaget 30 SI klubber. Der var i alt 2.604 deltagere – heraf 1.669 voksne og 935 børn. Der er pr.29.11.18 i alt indsamlet 180.965 kr. mod 154.987 kr. i 2017 og 124.125 kr. i 2016
Soroptimisternes indsats i 2018 betyder, at vi kan sikre, at 603 skolebørn i Burkina Faso får et nærende måltid mad hver dag i et helt skoleår.
Vi ved, at vores hjælp til skolebørn i Sahelområdet gør en forskel. Vi har et tæt samarbejde med vores to partnere, nemlig WFP`s landekontor i Burkina Faso og Soroptimisterne i Burkina Faso, hvorfra vi jævnlig får rapporter. 

På unionens hjemmeside kan I finde Idekataloget med oversigt over klubbernes aktiviteter i 2018. I kan endvidere se Takkekortet til Soroptimisterne fra direktør Anne Poulsen WFP`s Nordiske kontor.
For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprogrammerne, havde vi i samarbejde med WFP den 16.marts 2018 inviteret FU og alle interesserede medlemmer i klubberne til en Inspirationsdag i FN Byen i København. Udbyttet har været stort og indsatsen har båret frugt med endnu et år med et flot resultat.

For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprogrammerne, havde vi i samarbejde med WFP den 16.marts 2018  inviteret FU og alle interesserede medlemmer i klubberne til en Inspirationsdag i FN Byen i København. Udbyttet har været stort og indsatsen har båret frugt med endnu et år med et flot resultat.

Inspirationsdag i FN byen 29.marts 2019
Inspirationsdagen tilbydes igen i 2019. Se vedhæftede invitation med program for dagen. Vi forestiller os, at klubberne vil betale rejseudgifterne, mens deltagerne selv betaler fortæring, hvilket beløber sig til 200 kr. for frokost buffet / vand -  kage / kaffe i FN Byen. Tilmeldingsfrist er 15.marts til Thea og Else.

Moving the World to End Hunger 2019
Tilmelding til Moving the World 2019 skal også ske inden den 15.marts 2019.  Ved tilmeldingen oplyses klubbens kontaktperson og mailadresse.

Efterfølgende vil der til de deltagende klubber blive udsendt Fakta ark 2019 samt Medieguide. Først efter afvikling af Inspirationsdagen i FN Byen indsendes der en kort beskrivelse af den valgte aktivitet samt tidspunktet for afvikling.

Deadlines
Senest d. 15. marts 2019 tilmelding til Inspirationsdagen
•    Navn og e.mail på dem, som ønsker at deltage i Inspirationsdagen i FN Byen.

Senest d. 15. marts 2019 tilmelding til Moving the World 2019 
•    Navn og e-mail adresse på klubkontaktperson.

Senest d.1.maj 2019
•    Kort beskrivelse (max. 5 linjer) af den valgte aktivitet
•    Dato for aktiviteten
Senest den 31. oktober 2019 mailer klubkontaktpersonen resultatet til Thea og Else
•    antal voksne og børn som deltog i aktiviteten
•    antal kr. indsamlet og indsat på Stop Sult Fondens konto.
       Stop Sult Fondens konto nummer Arbejdernes Landsbank  5301 – 0271059
Vi håber, at I baseret på ovenstående oplysninger kan drøfte i klubberne, om I ønsker at deltage i WFP eventen ”Moving the World to End Hunger 2019 og vi glæder os til at høre fra jer senest den 15. marts 2019.

Bedste soroptimist hilsener
Else Larsen (else@soroptimistvejle.dk) og Thea Dalsgaard (thea8900@gmail.com)