2017 Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA på Oeland, Sverige

I sidste uge af juni 2017 gennemførtes et vellykket “Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA” på svenske Öland og 24 energiske unge kvindelige deltagere fik i ugens løb gode redskaber til ledelse, stærke bekendtskaber og desuden et grundigt kendskab til Soroptimist International.

Akademiet blev muliggjort dels på baggrund af de sponsorater, klubberne og de nordiske unioner stillede til rådighed for  deltagerne, dels på grund af en rundhåndet bevilling på € 20.000 fra fonden Nordisk Kulturkontakt / NORDBUK samt et pænt beløb fra kursusmidler i Soroptimist International Europe.

Undervisningen, der foregik på engelsk, blev varetaget af professionelle, engagerede og kvalitetsbevidste soroptimist-instruktører fra de fem nordiska lande. De 24 unge kvinder tilbydes efterfølgende en mentor i deres videre vej frem mod deres erhvervskarriere, 

SNLA 2017 på Øland er nu slut og efter evaluering og afrapportering rækkes “faklen” videre til SI Norge for at forberede og afholde SNLA 2018.