2017 SI Danmark har bevilget støtte fra trafficking fonden til Reden International

1)
Redens altid igangværende arbejde med projektet "Støtte til ofre for menneskehandel i det opsøgende arbejde og på Krisecenter" har fået støtte til 'Psykolog og tolkebistand'  med  20.000 kr., 'Aktiviteter med kvinder' med 15.000 kr. og 'Assistance til hjemrejse for kvinder' med 15.000 kr., i alt 50.000 kr.

Reden International fik tidligere dækket bl.a. psykologbistand via LOKK (Landsforeningen for kvindekrisecentre), men denne ordning er afskaffet.
Særligt for kvinderne på Krisecenteret har det stor betydning at få adgang til aktiviteter - både for at opleve noget, men også for at få et afbræk/pusterum fra bekymringer om deres fremtid og familier og overskud til at overskue deres situation.
Ligeledes har det en stor værdi at Reden International hurtigt kan hjælpe kvinder hjem til deres hjemlande, hvis de ønsker at forlade Danmark og deres bagmænd.

2)
"Julekoncert til fordel for 'Tirsdagsklinikken' under Reden International" har fået støtte til 'omkostninger i forbindelse med selve afholdelsen af koncerten' med 10.000 kr. Alle midler rejses gennem fonde, organisationer og lignende. Alle entré indtægter ved koncerten går ubeskåret til dette projekt under Reden International.
'Tirsdagsklinikken' giver udenlandske kvinder i prostitution mulighed for at få rådgivning om prævention, et gynækologisk tjek og at bliver testet for HIV, syfilis, klamydia og gonoré samt få foretaget graviditetstests.

Julekoncerten finder sted søndag, den 17. december 2017 i Vor Frue Kirke i København.
Københavns Domkirke stiller personale og lokaler til rådighed og solisterne får bl.a. penge fra deres fagforening og Dansk Kapelmester Forening.
Samarbejdspartneren i projektet er Ensemble Hovaldt, som tæller musikere bl.a. fra Berliner Orchestra og London Symphony Orchestra og solisterne er Anne Margrethe Dahl og Louise Fribo.

September 2017
p.v.a. traffickingudvalget under SI Danmark

Annie Mortensen
APD