2017 - Moving the World to End Hunger

Årets resultat 2017:

Der har i alt deltaget 29 danske SI klubber og 1 SI klub fra Bad Achen i Tyskland. I alt 30 SI klubber. Der var i alt 4.063 deltagere – heraf 2.405 voksne og 1.658 børn. Der blev i alt indsamlet 154.987 kr. mod 124.125 kr. i 2016 og 97.193 kr. i 2015. Et rigtig flot resultat

Soroptimisternes øgede indsats i 2017 betyder, at vi kan sikre at 485 skolebørn i Burkina Faso får et nærende måltid mad hver dag i et helt skoleår mod 355 skolebørn i 2016.

Årets Moving the World har budt på utrolig mange spændende aktiviteter. Fra Idekataloget over klubaktiviteter i 2017 kan bl.a. nævnes: Mangeartede gåture fra ugentlige fastlagte gåture til en fælles gåtur på en given dato ”krydret” med forskellige aktiviteter som f.eks. at samle svampe, guiedede skumringsture, vandreture i samarbejde med Dansk Vandrelaug, uhyggelige gåture i forbindelse med afholdelser af Halloween. Halloween med rollespil, med gys og grin m.m. Afholdelse af foredrag, koncerter, salg af fødevarer til events afholdt af andre eller donationer fra klubmøder, hvor medlemmerne selv medbringer maden, ja kun fantasien sætter grænser for ”moneymaking”.

Eller som noget nyt er der et par klubber, der vælger at donere hele eller dele af flere af klubbernes afholdte aktiviteter i løbet af året.

Soroptimist International Danmark har gennem mere end 10 år støttet FN`s Fødevareprogram ”Stop Sult”. Først med projektet ”Walk the World” og senere med projektet ”Moving the World to End Hunger. Vi har indsamlet over 1 mio. kr. til FN`s Fødevareprogram ”Stop Sult” kampagne og dermed været med til at sikre mange børn et måltid mad hver dag i skolen. En væsentlig årsag til, at også pigerne sendes i skole.

For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s Fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprogrammerne, havde vi sammen med Fødevareprogrammet  (WFP) den 18.marts 2016 for første gang inviteret FU og alle interesserede medlemmer i klubberne til en Inspirationsdag i FN byen. 40 deltog. Invitationen blev gentaget den 31. marts 2017 og her deltog der 90 soroptimister. Udbyttet var stort og indsatsen har båret frugt med årets flotte resultat på 154.987 kr. Inspirationsdagen i 2018 er fastsat til den 16. marts.

I 2012 besluttede vi at pengene skulle gå til et land, hvor vi kunne samarbejde med soroptimister lokalt, og valget faldt på Burkina Faso, hvor behovet for hjælp til skolemad fortsat er stort. Siden 2012 har vi haft et tæt samarbejde med soroptimistklubben, Princesse Yennenga i hovedstaden Ouagadougou.

Soroptimisterne samarbejder lokalt med WFP kontoret i Ouagadougou. De har besøgt skolerne i de fattige områder i Sahel regionen som er med i skolemadsprogrammet og har fået indsigt i nogle mangler på skolerne, som kunne styrke skolemadsprogrammet. Bl.a. mangler mange skoler vandbeholdere både til drikke vand og til håndvask og nogle skoler mangler bedre køkken faciliteter og energibesparende komfurer.

Indsendelse af Program Fokus Rapport: Ligesom tidligere år indsender vi (Thea og Else) en samlet Fokus Rapport på vegne af alle 30 deltagende klubber. Idet målet med Moving the World to End Hunger projektet (Mål nr. 1/strategimål nr. 1 og 4) er ens for alle deltagende klubber og de indsamlede penge fra alle klubberne går til det samme formål (skolemad) og til den samme målgruppe (sårbare skolebørn/piger i Burkina Faso). Det er blot måden hvorpå vi indsamler pengene via de forskellige events i klubberne der er forskellige, men vi skal nok forsøge bedst muligt at beskrive de mange spændende aktiviteter med de antal ord vi har til rådighed i rapport skemaet

Til slut takker vi for den store opbakning, som der er blevet vist gennem de mange år fra de deltagende klubber til projekt Moving the World to End Hunger, et projekt som jo startede i 2006 som projekt Walk the World.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde omkring: Moving the World to End Hunger 2018.

Bedste soroptimist hilsener

Else Larsen (else@soroptimistvejle.dk) og Thea Dalsgaard (thea8900@gmail.com)