SI 10. december Appeal 'Women, Water & Leadership

SI præsident Mariet  Verhoef-Cohen har valgt 'Women, Water & Leadership' som sit 10. december appel projekt for perioden 2017-2019. 
Projektet har til formål at øge bevidstheden om den vitale rolle, som kvinder spiller som ligeværdige partnere på alle niveauer i vandsektoren. SI præsidentens appel støtter projekter som uddanner, styrker og gør kvinder og piger i stand til (educate, empower and enable) at stå i spidsen for vandressourcerne og opnå karrierer inden for vandrelaterede erhverv.
Det er planen at der skal gennemføres projekter i fem verdensdele. Foreløbig er der projekter i gang i Kenya, Bulgarien og Malaysia.

Projektet Mwihoko Women skal uddanne 500 kvinder i Nakura, Kisumu, Kilifi, Kwale, og Machakos områderne i Kenya inden for landbrug, moderne landbrugsteknikker, ren energi og vand så de kan udvikle landbruget fra subsistensøkonomi til markedsøkonomi og dermed styrke kvindernes økonomiske muligheder.

Projektet WeWash (Women Empowerment through Water, Sanitation, and Health) i Stara Zagora, Bulgarien skal hjælpe arbejdsløse og lavindkomstkvinder og piger med at forbedre deres livsbetingelserne gennem uddannelse og forbedrede forhold inden for vand, sanitet og sundhed. Gennem uddannelse, coachingprogrammer og ledertræning vil WeWash projektet forbedre mulighederne for, at 100 kvinder kan deltage i rimeligt omfang i beslutninger og fremme deres muligheder for at få jobs. Minimum 30 kvinder vil få færdigheder, så de kan drive småskala virksomheder inden for den alternative sanitetssektor.

Det senest igangsatte projekt Uddannelse, Fødevaresikkerhed og Sundhed i Long Tanyit, Sarawak, Malaysia skal styrke kvindernes økonomiske muligheder i landbruget og hjælpe dem til at brødføde sig selv og deres familier. Kvinderne vil blive understøttet i at udnytte deres jord bedre, at sikre en konstant vandforsyning og rent drikkevand. Der vil blive bygget vandtanke til opsamling af regnvand,  og der vil blive etableret nye vandrør, så vand fra en opdæmning kan ledes direkte til landsbyen til drikkevand, sanitet og vanding af grøntsager.

Læs mere om projekterne her 

https://www.soroptimistinternational.org/action/international-presidents-appeals/

opdateret 12. august 2018