4. En bedre fremtid med skolegang - for piger i Vietnam

Ved midsommer 2017 underskrev unionspræsident Karen-Lisbet Jacobsen en 3-årig partnerskabsaftale med Choice Foundation, repræsenteret ved bestyrelsesformand  Helle Stokkebye Johansen. Det er en spændende ny arbejdsform at afprøve for unionen: et samarbejde med en alment velgørende fond, stiftet af en erhvervsvirksomhed.

Fonden Choice Foundation har gennem en årrække identificeret et stort behov for i særlig grad at rette støtten mod lokalsamfundets piger, da især piger oplever mangeartede massive forhindringer i forbindelse med at gennemføre et skoleforløb, såvel kulturelt, økonomisk som sundhedsmæssigt.
Choice Foundation vil sørge for kvalitet og økonomisk troværdighed samt give os løbende informationer og dokumentation om projektet.

Rent vand og forbedrede toiletforhold.
Gennem projekter har fonden generelt forbedret børnenes sundhed markant ved at sikre rigeligt og rent drikkevand samt gode sanitære forhold. Ved samtidig at
renovere toiletforholdene på skolerne er det lykkedes at holde teenagepigerne i skole, idet de forbedrede hygiejniske forhold bevirker, at de kan gå i skole på trods af perioder med menstruation.
 
Stipendier til piger.
Et andet af fondens initiativer fokuserer på at give stipendier til pigers skolegang og uddannelse, fordi familierne af økonomiske grunde ofte er tilbageholdende med at sende deres piger i skole. Det foregår i et samarbejde med den danske smykkevirksomhed Julie Sandlau A/S.
 
I Soroptimist International Danmark glæder vi os over samarbejdet med Choice Foundation, idet vi sammen kan sikre at flere skoler og flere piger i vietnamesiske landsbyer kan få en bedre fremtid.
Vores mål er at indsamle kr. 50.000,- /år til projektet. Choice Foundation supplerer med yderligere midler og har tilsynsforpligtelsen. Midlerne skal bidrage til at etablere toiletforhold og håndvaske samt skaffe rent drikkevand til piger under deres skolegang.

Styregruppen består foruden Helle Stokkebye Johansen fra Choice Foundation af Karen-Lisbet Jacobsen, Kirsten Torpe, Else Lücking og Anne Marie Boile Nielsen fra Soroptimist International Danmark.

Links:
https://www.facebook.com/choicefoundationdenmark
http://choicefoundation.dk

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600     konto nr.  6894891546

Alle fotos til projektet er taget af fotograf Stine Heilmann

Ved midsommer 2017 underskrev unionspræsident Karen-Lisbet Jacobsen en 3-årig partnerskabsaftale med Choice Foundation, repræsenteret ved bestyrelsesformand  Helle Stokkebye Johansen
Alle fotos til projektet er taget af fotograf Stine Heilmann
Alle fotos til projektet er taget af fotograf Stine Heilmann
Alle fotos til projektet er taget af fotograf Stine Heilmann
Alle fotos til projektet er taget af fotograf Stine Heilmann