2016 Women Deliver i København

Soroptimister deltog og var synlige til Women Deliver
Women Deliver holdt sin fjerde verdenskonference d. 16.-19. maj, denne gang i København.
En arbejdsgruppe bestående af svenske og danske soroptimister havde i et år planlagt deltagelse i konferencen, og selve afviklingen og deltagelsen var en ubetinget succes.
Soroptimisterne havde en stand i udstillingsområdet, hvor vi uddelte en brochure, der præsenterede et udvalg af Soroptimisternes projekter for at forbedre forholdene for kvinder og piger. Og vi netværkede med alle de mange andre ngo’er, politikere, beslutningstagere, erhvervsorganisationer m.fl. under hele konferencen.  Samtidig var der mulighed for at deltage i et udvalg af de mange arrangementer, der foregik i Bella Centret og blive opdateret og inspireret af at høre om det gode arbejde, der bliver gjort for at forbedre kvinders forhold mange steder i verden. Og det var hovedbudskabet: lad os lære af hinanden - det kan betale sig at investere i kvinder og piger, det gavner alle!
Arbejdsgruppen bestod af to danskere, Else Larsen, SI Vejle og Birgit Årsnes, SI Grenaa, samt tre svenskere, Linda Schang, Gunilla Rommerskirchen og Johanna Richardsson. De officielle deltagere fra SI Danmark var unionspræsident Anne Marie Boile og Past President for SIE, Ulla Madsen. Fra Danmark deltog desuden Anne Grete Cobley, SI Birkerød, Kirsten Bruhn, SI Sønderborg og May Lise Hegrand, SI Ribe. Og på arbejdsgruppens opfordring deltog vores verdenspræsident, Yvonne Simpson fra New Zealand, i hele konferencen! Og alle gav en hånd med i soroptimisternes PR-fremstød.
Formålet med konferencen var at sætte fokus på at forbedre forholdene for kvinder og piger, med særligt fokus på at forbedre forholdende i forbindelse med graviditet og fødsel, bedre adgang til prævention, lige adgang til sundhedsydelser samt uddannelse og oplysning om kvinders rettigheder.
Alt sammen formål, der stemmer helt overens med det, soroptimisterne arbejder for i hele verden.
Resultatet af konferencen for soroptimisterne var helt klart, at vi fik kontakt med andre ngo’er, organisationer og virksomheder, som arbejder for samme formål som soroptimisterne, og med hvem vi kan samarbejde fremover. Vi fik gode, brugbare kontakter, inspiration til vores arbejde samt ny viden og opdateret information om kvinders forhold i verden. Og ikke mindst var vi synlige og opsøgende og fik gjort PR for Soroptimisternes arbejde for at forbedre kvinders og pigers vilkår.
I arbejdsgruppen synes vi, at soroptimisterne bør deltage i de kommende verdenskonferencer arrangeret af Women Deliver. Det er på alle måder en god investering.

Birgit Årsnes
28. juni 2016

2016 WD Else Larsen, Birgit Årsnes, Johanna Richardsson, Gunilla Rommerskirchen fra planlægningsgruppen
Ann-Sofie Petterson,  Agneta Gefors, Gunilla Rommerskirchen, Else Larsen, Johanna Richardsson, Linda Schang, Birgit Årsnes
SI President Yvonne Simpson og unionspræsident Anne Marie Boile
Else Larsen + en kunde